CP323 Xử lý ảnh phục vụ in ấn và Web
(CP323)


Viết một đoạn ngắn giới thiệu về nội dung khoá học sao cho cụ thể, rõ ràng và hấp dẫn.